1. Mục đích thu thập và phạm vi sử thông tin cá nhân 
- Thông tin thu thập chủ yếu trên website bán hàng của công ty chủ yếu bao gồm: họ và tên, email, địa chỉ, số điện thoại của khách hàng. 
- Thông tin được thu thập chỉ với mục đích và trong phạm vi như sau: 

  • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm của JoyMall 
  • Tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng 
  • Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng theo địa chỉ mà quý khách cung cấp
  • Cung cấp cho khách hàng thông tin về sản phẩm mới nhất của công ty
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến sản phẩm của công ty

2. Thời gian lưu trữ thông tin 
- Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. 
- Còn lại trong mọi trường hợp thông tin khách hàng cũng như các trao đổi giữa khách hàng và JoyMall đều được lưu trữ và bảo mật bởi hệ thống của JoyMall. 
- JoyMall có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin khách hàng.
3. Những người và tổ chức có thể tiếp cận thông tin bảo mật 
- JoyMall và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện mua bán, giao dịch với khách 
- Bên thứ ba hoàn thành các yêu cầu mà JoyMall đề ra và có sự đồng ý xác nhận của khách hàng. Ví dụ đơn vị vận chuyển nhằm mục đích giao hàng, thu hộ tiền bán hàng,...
- Trong trường hợp có yêu cầu của các cơ quan pháp luật. Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. 
- Trừ những trường hợp trên không có ai có quyền xâm phạm đến thông tin cá nhân của khách hàng. 
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin 
Công ty TNHH Hotaki 
Địa chỉ liên hệ: 96 đường 28, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 
Số điện thoại: 0799500228
Email: cskh@joymall.vn
5. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống của JoyMall
Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình, hoặc khách hàng có quyền yêu cầu chỉnh sửa lại thông tin sai sót trong dữ liệu của quý khách hàng thông qua địa chỉ cskh@joymall.vn