1. Chính sách bảo hành

Áp dụng cho các sản phẩm bán trên nền tảng thương mại điện tử chỉ định. Tất cả sản phẩm được bảo hành từ nhà sản xuất LocknLock. 

Để đảm bảo thực hiện bảo hành cho mọi sản phẩm của LocknLock bị lỗi kĩ thuật hoặc có khuyết tật trong thiết kế, sản xuất và vật liệu trong phạm vi giới hạn, theo cách thức và theo quy định của chính sách này. 

Chính sách bảo hành này chỉ áp dụng đối với các sản phẩm được bán trên một số cửa hàng chính của JoyMall. Nếu khách hàng đã mua hoặc nhận được sản phẩm LocknLock từ người khác không phải là từ JoyMall, vui lòng liên hệ với người bán lẻ hoặc người đã bán hoặc giao sản phẩm cho bạn hoặc trực tiếp đến bộ phận chăm sóc khách hàng của LocknLock để được hỗ trợ. 

2. Thời gian bảo hành 

Hiệu lực bảo hành sản phẩm LocknLock sẽ bắt đầu tính từ ngày mua sản phẩm và cho thời hạn tương ứng áp dụng cho sản phẩm đó theo quy định dưới đây. Ngày mua sản phẩm sẽ là ngày mà khách hàng đã thanh toán đầy đủ mọi khoản tiền phát sinh từ việc mua sản phẩm và sản phẩm được giao thành công. 

3. Điều kiện bảo hành 

Để được bảo hành, khách hàng phải cung cấp được phiếu bảo hành đã được điền đầy đủ thông tin và hợp lệ hoặc bằng chứng mua hàng dưới các hình thức như hóa đơn, đơn hàng, mã đặt hàng hoặc các bằng chứng khác phát hành bởi JoyMall. 

LocknLock có thể từ chối thực hiện bảo hành nếu: 

 • Khách hàng không cung cấp được bằng chứng mua hàng.
 • Khách hàng mua hoặc nhận được từ bên bán lẻ hoặc bên khác mà chính sách này không áp dụng.
 • Thời gian bảo hành đã hết.
 • Sản phẩm có lỗi hoặc hư hỏng vì lí do nằm ngoài phạm vị trách nhiệm của công ty bao gồm việc sử dụng không đúng cách, lỗi hoặc sự bất cẩn của người dùng, việc không được vận chuyển và lưu trữ đúng cách, các hao món thông thường hoặc sự kiện bất khả kháng. 
 • Toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của sản phẩm bị điều chỉnh, thay đổi hoặc làm khác đi bởi một bên không có thẩm quyền hoặc sản phẩm bị thiếu bất kỳ một bộ phận hoặc bất kỳ phụ kiện quan trọng nào. 

Không áp dụng bảo hành đối với:

 • Các bộ phận, phụ kiện bị thất lạc
 • Bao bì bao gói sản phẩm
 • Sản phẩm mà khách hàng nhận được từ việc mua sắm sản phẩm khác hoặc theo cách thức không liên quan đến việc mua sản phẩm như hàng mẫu, quà tặng, sản phẩm khuyến mãi,... 

4. Thông tin liên hệ bảo hành 

Khách hàng phải liên hệ với cửa hàng nơi mà khách hàng đã mua hoặc nhận được sản phẩm. Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của JoyMall qua số điện thoại 0799500228. 

5. Quy trình bảo hành sản phẩm

Nếu sau khi kiểm tra sản phẩm, LocknLock xác nhận yêu cầu bảo hành có giá trị, LocknLock sẽ theo quyết định của mình, thực hiện theo trình tự bảo hành như sau: 

 • Bước 1: Kiểm tra và sửa chữa sản phẩm miễn phí.
 • Bước 2: (Nếu bước 1 không thực hiện được) Thay thế bằng sản phẩm khác cùng loại, hoặc nếu có sự đồng ý của khách hàng, bằng sản phẩm khác có giá trị tương xứng.
 • Bước 3: (Nếu bước 2 không thực hiện được) Hoàn tiền sản phẩm theo giá mua ban đầu của khách hàng.